Redusert karbonutslipp

I 2003 gjennomførte vi den første revisjonen av energiforbruket i bedriften vår

Utslipp av drivhusgasser representerer en betydelig del av miljøpåvirkningen fra produksjonen vår. I 2003 gjennomførte vi den første revisjonen av energiforbruket i bedriften vår. Da beregnet vi også utslippene av klimagasser fra produksjonsanlegget. Siden da har vi hele tiden forsøkt å redusere energiforbruket vårt og gå over til mer bærekraftige energiløsninger:


2003

Den første evalueringen av Attends' energiforbruk.

2005

Varmegjenvinning fra trykkluftsystemet.

2007

Varmegjenvinning fra utluft fra produksjonen.

Read More
*(Gold Standard-sertifisert kompensasjon for utslipp av klimagasser tilknyttet produktets livssyklus ved hjelp av fornybar energi).

I 2021 bestemte Attends seg for å støtte ulike klimatiltak via
økonomisk bidrag til verifiserte utslippsreduksjonsprosjekter.
Dette økonomiske klimabidraget tilsvarer våre resterende 5 %
Scope 1 og 2-utslipp, og noen Scope 3-utslipp - som oppstrøms energiutslipp, ansattes pendling og forretningsreiser.

Les mer om

Les mer om en deponifri avfallshåndtering og vår produksjon

Les mer

Les mer om Svanemerket og Oeko-tex

Les mer

Tilbake til hovedsiden: Attends og miljøet

Les mer

Les mer om våre produkter, emballasje og logistikk

Les mer