Redusert karbonutslipp

I 2003 gjennomførte vi den første revisjonen av energiforbruket i bedriften vår

Utslipp av drivhusgasser representerer en betydelig del av miljøpåvirkningen fra produksjonen vår. I 2003 gjennomførte vi den første revisjonen av energiforbruket i bedriften vår. Da beregnet vi også utslippene av klimagasser fra produksjonsanlegget. Siden da har vi hele tiden forsøkt å redusere energiforbruket vårt og gå over til mer bærekraftige energiløsninger:


2003

Den første evalueringen av Attends' energiforbruk.

2005

Varmegjenvinning fra trykkluftsystemet.

2007

Varmegjenvinning fra utluft fra produksjonen.

Read More
*(Gold Standard-sertifisert kompensasjon for utslipp av klimagasser tilknyttet produktets livssyklus ved hjelp av fornybar energi).

Siden 2004 er CO₂-utslippene fra produksjonsanlegget (Scope 1 og 2) redusert med over 95%, samtidig som vi har doblet produksjonsvolumet i den samme perioden. Vi har oppnådd disse reduksjonene ved hjelp av blant annet

  • overgang til fornybar energi og oppvarming
  • varmegjenvinning
  • overgang til LED-belysning

 

I 2021 besluttet vi å kompensere for de gjenværende fem prosentene i tillegg til å inkludere flere utslipp i kategori 3, blant annet medarbeidernes reiser til og fra jobb, for å kunne sertifisere bedriften som klimanøytral.

Les mer om

Les mer om en deponifri avfallshåndtering og vår produksjon

Les mer

Les mer om Svanemerket og Oeko-tex

Les mer

Tilbake til hovedsiden: Attends og miljøet

Les mer

Les mer om våre produkter, emballasje og logistikk

Les mer