Produktene, forpakning og logistikk

Produktene, forpakning og logistikk

Produkter og emballasje

Attends jobber for at produktdesignet skal være mest mulig diskré og ressurseffektivt. Ved hjelp av livssyklusanalyse i utviklingsarbeidet kartlegger vi produktenes miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt med å omsette data fra livssyklusanalyser til miljødeklarasjoner (EDP).

Karbonavtrykket til Cover-Dri-sortimentet er for eksempel redusert med 25% siden 2004.

Vi har også optimalisert komprimeringen av produktene våre i emballasjen. I tillegg inneholder emballasjen bare materialer med god ressursutnyttelse og gode muligheter for resirkulering – polyetylen og papp. For å kunne komprimere produktene bedre og effektivisere logistikken bruker vi poser av polyetylen i stedet for papp.

Attends har begynt å bruke poser som inneholder minst 30% resirkulert materiale.

Logistikk

Transport står for en betydelig andel av miljøpåvirkningen vår. I utviklingen av produktene våre forsøker vi å redusere transportvolumet gjennom produktenes livssyklus. Dette gir positive resultater knyttet til transport av både råmaterialer og ferdige produkter.

Tett komprimerte produkter i velfylte poser kombinert med god utnyttelse av lastebilene som frakter produktene bidrar til maksimal plassutnyttelse – noe som er i tråd med målet om å redusere miljøpåvirkningen vår fra transport.

Les mer om

Les mer om hvordan vi reduserer karbonavtrykket vårt

Les mer

Les mer om en deponifri avfallshåndtering og vår produksjon

Les mer

Les mer om Svanemerket og Oeko-tex

Les mer

Tilbake til hovedsiden: Attends og miljøet

Les mer