Produktene, forpakning og logistikk

Attends jobber stadig for at produktdesignet skal være mest mulig diskré og ressurseffektivt på tvers av alle våre produktkategorier.

Ved hjelp av livssyklusanalyse i utviklingsarbeidet kartlegger vi produktenes miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt med å omsette data fra livssyklusanalyser til miljødeklarasjoner (EDP).

Attends we careAttends we care

Vi optimaliserer komprimeringen av produktene våre i emballasjen. I tillegg inneholder emballasjen bare materialer med god ressursutnyttelse og gode muligheter for resirkulering – polyetylen og papp. For å kunne komprimere produktene bedre og effektivisere logistikken bruker vi poser av polyetylen i stedet for papp. 


Karbonavtrykket til Cover-Dri-sortimentet er for eksempel redusert med 25% siden 2004. 

Attends har begynt å bruke poser som inneholder minst 30% resirkulert materiale. 


Logistikk

Tett komprimerte produkter i velfylte poser kombinert med god utnyttelse av lastebilene som frakter produktene bidrar til maksimal plassutnyttelse – noe som er i tråd med målet om å redusere miljøpåvirkningen vår fra transport.

Transport står for en betydelig andel av miljøpåvirkningen vår. I utviklingen av produktene våre forsøker vi å redusere transportvolumet gjennom produktenes livssyklus. Dette gir positive resultater knyttet til transport av både råmaterialer og ferdige produkter.

Vårt miljøengasjement

Vårt reduserte karbonutslipp

Deponifri avfallshåndtering

Svanemerket & Oeko-Tex