Avfallshåndtering & Miljøet

Vi reduserer vårt energiforbruk og benytter bærekraftige løsninger

I produksjonsprosessen vår genereres det restprodukter som tradisjonelt er blitt sett på som avfall og kastet ved avfallsdeponier eller sendt til energigjenvinning ved forbrenningsanlegg. Vi jobber hele tiden med å utnytte disse restproduktene maksimalt, og målet vårt er at alt avfall skal kunne brukes i ulike typer materialgjenvinning i fremtiden.

Attends we careAttends we care

Siden 2003 har vi ikke lenger sendt avfall fra produksjonsprosessen til avfallsdeponier.Vi samarbeider med hjelpeorganisasjoner. I 2020 donerte vi over 80 tonn produkter                    til Human Bridge.


Første trinn i dette arbeidet er at vi unngår å produsere avfall i utgangspunktet. Gjennom kontinuerlige forbedringer og nyskapende utvikling knyttet til produktdesign, prosesser og teknologi sørger vi for at en større andel av materialene blir brukt i produktene. Et eksempel er å bruke mindre lim og i stedet binde materialer sammen ved hjelp av høyfrekvente lydbølger (Ultrasonic Bonding Teknologi). 

Takket være arbeidet vårt med å finne måter å gjenvinne materialer på, i stedet for å sende avfall til avfallsdeponier og forbrenningsanlegg, blir alt avfallet vårt nå gjenvunnet i en eller annen form. I 2020 ble 82 prosent av det faste avfallet vårt sendt til gjenvinning, mens 18 prosent ble brukt i energigjenvinning.

Mesteparten av avfallet vårt består av produkter som kastes under oppstartsprosesser og av kvalitetshensyn. Produkter som har kosmetiske feil eller mindre kvalitetsmessige mangler, men fortsatt trygt kan brukes, donerer vi til ideelle organisasjoner.

Bruk av leverandører

Vi er opptatt av ansvarlig innkjøp og at virksomheten til leverandørene våre drives på en sosialt ansvarlig måte. Åpenhet og bærekraft er viktige elementer i leveringskjeden vår. Vi forventer at leverandørene våre samsvarer med våre egne standarder.

Vi gjennomfører en risikovurdering med hensyn til miljø, helse, sikkerhet og samfunnsansvar av alle som leverer råmaterialer til produktene våre.

Hvis vi avdekker noe som medfører høy risiko, gjennomfører vi en kontroll på stedet før vi vurderer om vi kan godkjenne leverandøren. Alle leverandørene våre oppfyller minstekravene vi har satt til kvalitet, miljøhensyn og samfunnsansvar.

Attends er sertifisert i tråd med sporbarhetsstandarden til FSC® (FSC C117935) og PEFC™. Alt fyllmaterialet i produktene fra Attends stammer fra leverandører sertifisert i henhold til FSC® eller PEFC™. Som et minstekrav oppfyller papirmaterialet kravene fra FSC. Dette innebærer at opprinnelsen til materialet er bekreftet av en uavhengig tredjepart.

Attends has agreements with certain customers for the shipment of extra high pallets. By shipping pallets which are 250cm high, as opposed to the standard height of 200cm, we are able to better utilise our truck’s volume and capacity. 


I 2020 var 60% av transportvolumet vårt intermodalt.


Vårt miljøengasjement

Produkter, emballasje & logistikk

Vårt reduserte karbonutslipp

Svanemerket & Oeko-Tex