Avfallshåndtering og leveringskjeden

Avfallshåndtering uten avfallsdeponier

I produksjonsprosessen vår genereres det restprodukter som tradisjonelt er blitt sett på som avfall og kastet ved avfallsdeponier eller sendt til energigjenvinning ved forbrenningsanlegg. Vi jobber hele tiden med å utnytte disse restproduktene maksimalt, og målet vårt er at alt avfall skal kunne brukes i ulike typer materialgjenvinning i fremtiden.

Første trinn i dette arbeidet er at vi unngår å produsere avfall i utgangspunktet. Gjennom kontinuerlige forbedringer og nyskapende utvikling knyttet til produktdesign, prosesser og teknologi sørger vi for at en større andel av materialene blir brukt i produktene. Et eksempel er å bruke mindre lim og i stedet binde materialer sammen ved hjelp av høyfrekvente lydbølger (Ultrasonic Bonding Teknologi). 

Takket være arbeidet vårt med å finne måter å gjenvinne materialer på, i stedet for å sende avfall til avfallsdeponier og forbrenningsanlegg, blir alt avfallet vårt nå gjenvunnet i en eller annen form. I 2020 ble 82 prosent av det faste avfallet vårt sendt til gjenvinning, mens 18 prosent ble brukt i energigjenvinning. Siden 2003 har vi ikke lenger sendt avfall fra produksjonsprosessen til avfallsdeponier.

Mesteparten av avfallet vårt består av produkter som kastes under oppstartsprosesser og av kvalitetshensyn. Produkter som har kosmetiske feil eller mindre kvalitetsmessige mangler, men fortsatt trygt kan brukes, donerer vi til ideelle organisasjoner. Attends samarbeider med hjelpeorganisasjonen Human Bridge. I 2020 donerte vi over 80 tonn produkter til denne organisasjonen.

Bruk av leverandører

Vi er opptatt av ansvarlig innkjøp og at virksomheten til leverandørene våre drives på en sosialt ansvarlig måte. Åpenhet og bærekraft er viktige elementer i leveringskjeden vår. Vi forventer at leverandørene våre samsvarer med våre egne standarder.

Vi gjennomfører en risikovurdering med hensyn til miljø, helse, sikkerhet og samfunnsansvar av alle som leverer råmaterialer til produktene våre.

Hvis vi avdekker noe som medfører høy risiko, gjennomfører vi en kontroll på stedet før vi vurderer om vi kan godkjenne leverandøren. Alle leverandørene våre oppfyller minstekravene vi har satt til kvalitet, miljøhensyn og samfunnsansvar.

Attends er sertifisert i tråd med sporbarhetsstandarden til FSC® (FSC C117935) og PEFC™. Alt fyllmaterialet i produktene fra Attends stammer fra leverandører sertifisert i henhold til FSC® eller PEFC™. Som et minstekrav oppfyller papirmaterialet kravene fra FSC. Dette innebærer at opprinnelsen til materialet er bekreftet av en uavhengig tredjepart.

Vi har inngått avtaler med enkelte kunder om å frakte produktene på ekstra høye paller. Ved å bruke paller med en høyde på 250 cm i stedet for standardhøyden på 200 cm utnytter vi volumet i lastebilene bedre.

I 2020 var 60% av transportvolumet vårt intermodalt.

Les mer om

Les mer om Svanemerket og Oeko-tex

Les mer

Tilbake til hovedsiden: Attends og miljøet

Les mer

Les mer om våre produkter, emballasje og logistikk

Les mer

Les mer om hvordan vi reduserer karbonavtrykket vårt

Les mer