Nummersystemet

Attends produktene er nummerert fra 0 til 10, hvor 0 viser laveste absorpsjon og 10 viser den høyeste graden av absorpsjon.

Product Range

Lett urinlekkasje

Absorpsjonsgrad 0-3
Det kommer små dråper urin, av og til små til større skvetter. Kvinner opplever dette ofte når de nyser, ler, hoster eller ved aktiviteter. Menn opplever dette ofte som små dråper til større skvetter som oppstår etter urinering.

Moderat urinlekkasje

Absorpsjonsgrad 4-5
Ofte små til større skvetter urin. Rekker ofte ikke toalettet i tide. Har en plutselig trang til å urinere.

Tung urin- og avføringslekkasje

Absorpsjonsgrad 6-10
Hele tiden større mengder urin. Rekker ikke toalettet i tide. Ingen blærekontroll. Kan også ha avføringslekkasje.