ATTINDAS HYGIENE PARTNERS-gruppen Tjenestevilkår

Sist oppdatert: 1. mars 2021

Les nøye gjennom disse tjenestevilkårene (denne «avtalen»). Denne avtalen mellom deg («du», «din» eller «bruker») og enhver juridisk enhet i ATTINDAS HYGIENE PARTNERS-gruppen, samt våre tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt «Attindas», «oss», «vår», «våre» eller «vi») dekker din bruk av nettstedene, applikasjonene og elektronisk kommunikasjon som kobles til denne avtalen (samlet kalt «plattformen») og produktmaterialet, innholdet og tjenestene som er tilgjengelige gjennom plattformen (samlet omtales plattformen og alle tilhørende materialer, innhold og tjenester her som «tjenestene»).

Ved å gå inn på TJENESTENE godtar du å være bundet av denne avtalen. IKKE GÅ INN PÅ ELLER BENYTTE TJENESTENE PÅ NOEN MÅTE HVIS DU IKKE GODTAR DENNE AVTALEN. HVIS DU GÅR INN PÅ OG BRUKER TJENESTENE PÅ VEGNE AV EN ENHET, VISER OG GARANTERER DU HERVED AT DU ER AUTORISERT TIL Å HANDLE PÅ VEGNE AV DEN AKTUELLE ENHETEN OG BINDE DENNE ENHETEN TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

1. Registrering for og kvalifisering for tjenester

Tjenestenekt

Attindas forbeholder seg retten til å avslutte leveringen eller nekte bruk av tjenestene for personer som bryter denne avtalen, bryter noen parters immaterielle rettigheter, misbruker tjenestene eller på annen måte, etter Attindas’ eget skjønn, handler på en upassende måte. Du vil motta et varsel med en skriftlig begrunnelse før leveringen avsluttes eller nektelsen gjennomføres. Dersom du ønsker å klage på avgjørelsen kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er inntatt i avsnitt 15.

Meldinger og elektronisk kommunikasjon

Ved å godta denne avtalen og bruke tjenestene samtykker du til å motta elektronisk all kommunikasjon og alle meldinger sendt av Attindas angående tjenestene eller denne avtalen til enhver e-postadresse du oppgir til Attindas. Dersom Attindas ønsker å sende deg elektroniske markedsføringshenvendelser, vil vi på forhånd innhente ditt uttrykkelige samtykke. Det er ditt ansvar å oppdatere kontaktinformasjonen som er gitt til Attindas. For å motta elektronisk kommunikasjon må du ha en fungerende internettforbindelse og oppfylle alle spesifikasjoner som kreves av e-postleverandøren din. Attindas kan sende kommunikasjon i et ikke-elektronisk format etter Attindas’ eget skjønn. E-poster som sendes til deg fra Attindas, er underlagt våre retningslinjer for personvern: https://attends.no/personvernerklaering

Du skal sende alle meldinger til oss i henhold til denne avtalen via e-post eller post ved hjelp av kontaktinformasjonen som er inntatt i avsnitt 15.