Kontakt

Dersom du har spørsmål, tilbakemeldinger eller kommentarer så ønsker vi å høre fra deg. Du finner vår kontaktinformasjon her, og vi gir deg en tilbakemelding så snart vi kan. Din informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Benytt gjerne kontaktskjemaet under:

Jeg godtar betingelsene nedenfor *
Grunnleggende informasjon om datavern
Behandlingsansvarlig Attends As
Formål Å gi deg våre produkter og å administrere vårt avtalefestede forhold til deg
Å sende deg informasjon eller prøver du har bedt om
Å abonnere på et av nyhetsbrevene våre
Å sende deg direkte markedsføringsinformasjon om produktene våre
Legitimering Consent
Samtykke Eksterne leverandører av tjenester
Bedrifter i Attindas Hygiene Partners-gruppen
Offentlige myndigheter i samsvar med rettsplikter
Rettigheter Å kunne få adgang til, korrigere og slette data, samt andre rettigheter, som forklart i avsnittet med tilleggsinformasjon
Tilleggsinformasjon Du kan finne mer og detaljert informasjon i vår personvernpolicy
Jeg vil gjerne ha mer informasjon om Attends-produkter via e-post
Jeg jobber innen helsesektoren og jeg vil gjerne ha mer informasjon om Attends-produkter via e-post