Forpakningssymboler

Medisinsk utstyr - Symboler for bruk på etiketter på medisinsk utstyr, merking og etiketter som skal leveres - Del 1: Generelle krav (ISO 15223-1:2016)- Denne delen av ISO 15223 identifiserer kravene for symboler brukt på merkingen av medisinsk utstyr som formidler informasjon om trygg og effektiv bruk av medisinsk utstyr.

Det gjelder for symboler brukt i et bredt spekter av medisinsk utstyr, som markedsføres globalt og derfor må møte forskjellige regulatoriske krav. Symbolene kan bli brukt på selve det medisinske utstyret, på forpakningen eller i tilhørende dokumentasjon.


Se bruksanvisning for bruk

Se bruksanvisning for bruk – indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.

Advarsel (også inkludert på Attends.eu): For å unngå kvelningsfare, hold posen unna spedbarn og barn.

Produktene vil brenne når de eksponeres for flammer. For din egen sikkerhet må du alltid være forsiktig når du håndterer røykmaterialer.

Ikke for gjenbruk

Ikke for gjenbruk – indikerer at det medisinske utstyret er for engangsbruk eller for bruk på en enkelt pasient i en enkelt prosedyre.

Produsent

Produsent – indikerer produsenten av det medisinske utstyret definert i EU-direktivet 2017/745 and 2017/746. Dette symbolet vises sammen med navn og adresse til produsenten.

Grønt Punkt-symbol

Grønt Punkt-symbol – Dette er det lisensierte symbolet for et europeisk nettverk for industrifinansierte systemer for resirkulering av forpakningsmaterialer og forbruksvarer. Logoen er globalt varemerkebeskyttet.

Ikke kast produktet i toalettet

Ikke kast produktet i toalettet.

Ikke kast produktet i toalettet

Ikke kast produktet i toalettet.

Inneholder ikke latex

Inneholder ikke latex.

Forpakningsmateriale

Forpakningsmateriale – identifiserer at produktet er laget av lav-tetthets polyetylen.

CE marked

CE-merket – For å selge medisinsk utstyr i EU må produktene være CE-merket.

CE er ikke et kvalitetsstempel, men er i samsvar med EU-direktivets standarder for ytelse, kvalitet, sikkerhet og effektivitet for din produkttype.