Urinlekkasje hos menn

Urinlekkasje hos menn

Urinlekkasje hos menn er underdiagnostisert, og det antas at rundt 25% av menn opplever en eller annen form for urininkontinens. Menn får ofte inkontinens grunnet prostataproblemer, men det kan også oppstå som følge av medisinske tilstander som diabetes, slag, Alzheimers, ryggmargsskader og Parkinsons sykdom. 

Inkontinens kan være overveldende og livsendrende, og ofte medfører det skam, angst eller depresjon. Dette kan påvirke livskvaliteten og hindre menn fra å leve livet som normalt.

Urnilekkasje kan være både kort- og langvarig. De fleste kortvarige tilstandene er grunnet helseproblemer som krever medisiner. De langvarige tilstandene er som oftest relatert til prblemer med prostata og behandling for dette. 

Det er viktig å huske at urinlekkasje ikke er en uungåelig del av å bli eldre, og det finnes behandling som kan eliminere eller forbedre tilstanden. 

Prostataproblemer

En forstørret prostata oppstår ofte grunnet aldring og er vanlig hos menn over 50 år. Det kan ha innvirkning på urineringen og kan gi symptomer som:  

Dårlig/svak urinstråle, vanskeligheter med å starte urineringen, hyppigere urinering, en plutselig trang til å urinere, smerter og små lekkasjer i undertøyet etter du har besøkt toalettet (PMD). 

Et utvalg Attends Men produkterEt utvalg Attends Men produkter

Endinger i livsstil

Enkle livsstilsendringer kan hjelpe, som: 

  • Ha en sunn kroppsvekt
  • Redusere koffeininntaket, alkohol og kullsyreholdig drikke
  • Kutt ned eller slutt å røyke da røykhosten kan gi ekstra press på blæren
  • Blæretrening - tren opp blæren din ved å legge inn faste toalettbesøk gjennom dagen
  • Tren bekkenbunnsmusklulaturen

Protatitt er en smertefull betennelse i prostatakjertelen som gir smerte ved urinering, smerte eller ubehag i bekken, mage, skrittet, penis, testikler eller korsryggen. Det kan også gi smertefull ejakuering, vanskeligheter med å urinere eller etterdrypp. Urinen kan være uklar eller blodig og du kan oppleve feber, frysninger, muskelsmerter eller influensalignende symptomer. 

Har du noen av disse symptomene, oppsøk helsefaglig hjelp.

Andre årsaker som kan innvirke på inkontinens er medisin (for eksempel vanndrivende medisiner), urinveisinfeksjoner og overvekt som gir ekstra trykk på mage og bekkenbunnsmuskulatur og gjør urinering vanskeligere. 


Dersom du har symptomer som ikke forsvinner, kontakt lege. 

Vi anbefaler alltid at du oppsøker helsefaglig hjelp om du opplever inkontinens. Da vil du kunne få videre utredning og finne muligheter for behandling.

Mens du får utredning og kanskje behandling er det viktig å bruke et absorberende produkt som er tilpasset urin. Les mer om produktene som passer for menn her.

Recent Articles