Hva er egentlig inkontinens?

Hva er egentlig inkontinens?

Hva er egentlig inkontinens og urinlekkasje? Det er mange myter og misforståelser rundt urinlekkasje og inkontinens, så det er viktig å få fakta på bordet. Jo mer du vet om temaet, jo bedre rustet er du til å diskutere mulighetene dine med helsepersonell.

Inkontinens beskriver tilfeldig eller utilsiktet lekkasje av:

  • urin fra blæren – kjent som urinlekkasje eller urininkontinens
  • avføring eller avføringssiv fra tarmen – kjent som avføringslekkasje eller avføringsinkontinens

Inkontinens kan være alt fra lekkasje av små dråper og skvetter til hele urinavganger og liten til ingen kontroll på blære og/eller tarm.

Forskjellige typer inkontinens

De er viktig at du kjenner til hvilken type inkontinens du har – det finnes nemlig flere forskjellige typer:

  • Stressinkontinens : du opplever urinlekkasje når du får ekstra press på blæren – ofte når du hoster, nyser, ler, trener eller løfter noe tungt.
  • Urgeinkontinens : når du opplever en plutselig og sterk trang til å urinere etterfulgt av urinlekkasje. Du må kanskje på toalettet ofte, inkludert om natten. Urgeinkontinens kan forekomme som følge av andre helsetilstander slik som infeksjoner, mer alvorlige nevrologiske sykdommer eller diabetes.
  • Overflow inkontinens : når du opplever stadig eller konstant drypp av urin grunnet en blære som ikke tømmer seg helt.  

  • Funksjonell inkontinens : en fysisk eller mental sykdom eller lidelse hindrer deg i å nå toalettet i tide.
  • Blandingsinkontinens : når du opplever mer enn en type urinlekkasje. Ofte er dette en blanding av stressinkontinens og urgeinkontinens.

For å stille riktig diagnose og få videre hjelp, kan du kontakte fastlegen din. Husk – så mange som 1 av 4 opplever inkontinens i løpet av livet, så du er ikke alene om å komme til fastlegen din med slike problemer. Det er vanligere enn du tror!

Recent Articles