Attends på blå resept

Blå resept på inkontinensprodukter

De fleste Attendsproduktene kan fås på blå resept. Kontakt legen din for å høre om du er blant de som kan ha krav på dette.

Blå resept betyr at du får produktene gratis etter at egenandelstaket er nådd. Taket endres hvert år, i 2024 er det på 3165 kroner. Tidligere var det to forskjellige egenandelstak, men disse er nå slått sammen.

 

Du kan lese mer om blåreseptordningen her: Frikort for helsetjenester