Ulike typer av urinlekkasje hos kvinner

 • Stressinkontinens – dette er den vanligste typen av urinlekkasje blant kvinner. Stressinkontinens er forårsaket av svake bekkenbunnsmuskler. Dette betyr at musklene ikke er sterke nok til å holde blæren lukket under økt trykk på underlivet, for eksempel når en hoster, nyser, ler eller trener. Hovedårsakene til stressinkontinens er graviditet, fødsel og overgangsalderen. Faktisk opplever 1 av 4 kvinner stressinkontinens ved et eller annet tidspunkt i livet.
 • Hastverksinkontinens – dette er også kjent som overaktiv blære. Du føler ofte en sterk trang til å urinere, og du klarer ikke å holde igjen til du når toalettet. Du kan lekke små eller større skvetter urin, eller også ha en hel blæretømming.
 • Blandingsinkontinens – noen kvinner kan også oppleve blandingsinkontinens. Dette er en kombinasjon av stressinkontinens og hastverksinkontinens.
 • Overflow inkontinens – dette oppstår når blæren ikke tømmes helt, vanligvis på grunn av en tilstopping. Denne formen for inkontinens er forårsaket av svake blæremuskler og er mest vanlig hos diabetikere og de med redusert nervefunksjon. Det føles som om blæren aldri blir helt tømt, man må urinere ofte men får det ikke til. Du kan også oppleve at det kommer en strøm av urin rett etter du har tømt blæren.

Attends tilbyr produkter som er spesielt utviklet for alle grader og typer av urinlekkasje.

Årsaker til urinlekkasje

Noen av de mest vanlige faktorene som kan forårsake urinlekkasje hos kvinner er:

 • Svake bekkenbunnsmuskler dette er vanlig hos kvinner som er gravide eller har født barn, men også hos kvinner i overgangsalderen og ved høy alder. Når bekkenbunnsmusklene mister sin elastisitet, kan vanlige ting som å le, hoste eller nyse føre til små urinlekkasjer. Regelmessig trening av disse musklene er derfor viktig.
 • Urinveisinfeksjon – dersom du er ofte utsatt for infeksjoner kan dette gjøre blæren sensitiv.
 • Medisinering – enkelte medisiner har vanndrivende effekt, noe som gjør at du må urinere oftere. Dersom du nettopp har startet eller endret en form for medisinering bør du diskutere dette med legen din.
 • Forstoppelse – en overfylt tarm kan føre til press på blæren som igjen kan gi midlertidige lekkasjeproblemer.
 • Lavt væskeinntak – det er en myte at det å drikke mindre vil gjøre at du urinerer mindre. Du bør derfor drikke ca. 10 kopper væske hver dag.
 • Kronisk hoste – dette fører til anstrengelse på blæren og magemusklene.
 • Røyking – kan ofte føre til kronisk hoste.
 • Overvekt – det å være overvektig kan også øve press på blæren og bekkenbunnsmusklene.
 • Medisinske diagnoser – som slag, Parkinson’s, multippel sklerose, diabetes og aldersdemens, kan alle forårsake skader på nervesystemet, som igjen kan ha påvirkning på hvordan hjernen og blæren kommuniserer.

Hvor kan jeg søke hjelp?

Det er viktig å søke råd og behandling hos en lege. Kun en lege kan stille riktig diagnose på din form for urinlekkasje og anbefale den rette behandlingen. Både medisinering og operasjon kan være en mulig behandlingsform. Trening av bekkenbunnsmusklene er en annen effektiv behandlingsmetode spesielt for stressinkontinens. En fysioterapeut kan også gi deg råd og veiledning om hvordan trene bekkenbunnsmusklene, og individuelt tilpasse et treningsprogram.

Dersom du har et vedvarende urinlekkasje problem kan du også få en resept fra legen din slik at du får dekket ulike hjelpemidler for urinlekkasje - som bind, bleier, truser samt stol- og sengebeskyttelse.

Apoteket og bandagisten kan også gi deg gode råd og veiledning vedrørende urinlekkasje og valg av produkter. Du kan også be om gratis vareprøver på Attends slik at du finner det riktige produktet for deg.

NOFUS (Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer) er en landsomfattende interesseorganisasjon, deres mål er at flest mulig skal få kunnskap om hvilke muligheter de har for behandling og hjelp med sykdommer og plager fra urinveiene. Kontakt dem på www.nofus.no.